RPO BULLETIN

DEC 2020

Welcome to the RPO's Red Meat Bulletin

APAC-maatreëls nou in werking

Die Landbouprodukte Agenteraad (Agricultural Produce Agents Council – APAC) se biosekuriteitsmaatreëls vir lewendehawe-agente het in werking getree met ingang 13 November 2020 soos gepubliseer in die Staatskoerant.

ie nasionale Rooivleisprodusente-organisasie verwelkom die publikasie van die biosekuriteitsmaatreëls aangesien dit sal bydra tot die afname van dieresiektes in Suid-Afrika. Die reëls is van uiterste belang aangesien die uitvoer van rooivleis toeneem en plaaslike verbruikersekerheid ook bevorder kan word met behulp van die maatreëls.